Про нас


Центр «Харківські Технології» створений в 1998 році за підтримки Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) на базі НТК «Інститут монокристалів» Національної академії наук України.
 
Основна діяльність Центру: сприяння інноваційному розвитку економіки, комерціалізації наукових проектів та трансферу технологій, навчання та тренінги по тематиці «Інноваційне підприємництво», проведення конференцій і семінарів, фінансування інноваційних проектів, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність підприємств, сприяння участі українських вчених у міжнародних науково-інноваційних проектах, в тому числі, що фінансуються Європейським Союзом - 7 Рамковій Програмі і Програмі «Горизонт 2020».
 
Центр має великий власний досвід виконання міжнародних програм і проектів за підтримки: Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Всесвітнього Банку, Українського науково-технологічного центру (УНТЦ), Національної академії наук України, Фонду цивільних досліджень та розвитку США CRDF-Global, Центрально -европейськие ініціативи (CEI), 6 і 7 Рамкових Програм Європейського Союзу з науково-технологічного розвитку та ін.
 
Зокрема, за сприяння Програми InfoDev Світового Банку виконані проекти:
 • «Створення інформаційно-комунікаційної підприємницької мережі для розвитку бізнес-інкубації в Харківському регіоні». В результаті виконання цього проекту створено «Віртуальний Бізнес-Інкубатор» (ВБІ), учасниками якого може стати практично необмежену кількість інноваційних компаній. Учасники цієї мережі можуть в режимі реального часу отримувати необхідні консультації по бізнесу, користуватися обладнанням віртуального, електронною бібліотекою. Інформація про інноваційні та інвестиційні проекти учасників мережі розміщена в спеціальному розділі порталу «Виставка ідей». Для всіх клієнтів ВБІ фахівці Центру розробляють і розміщують в Інтернет корпоративні сайти підприємств і електронні магазини. На платформі ВБІ організовано дистанційне навчання по тематиках інноваційного бізнесу і комерціалізації технологій.
 • «Інформаційні та колабораційних інструменти для організації мережі співпраці інноваційних центрів і технологічних парків країн Східної Європи і Центральної Азії». В результаті виконання проекту функціонує партнерська мережа ЕСАbit (www.ecabit.org), яка об'єднує понад 70 корпоративних учасників.
Центр також є співвиконавцем проектів 6 і 7 Рамкових Програм з науково-технологічного та інноваційного розвитку Європейського Союзу:
 • «Мережа співпраці для підтримки участі підприємств в європейському інноваційному процесі» BOOST-IT (6 РП ЄС);
 • «Технології інформаційного суспільства - шлях до відкритих знань для країн Східної Європи і Центральної Азії» ISTOK-SOYUZ (7 РП ЄС).
 • «Зміцнення науково-дослідного співробітництва між Україною та ЄС в галузі матеріалознавства» SUCCESS (7 РП ЄС).
 • «Міжнародне співробітництво в галузі науки, технологій та інновацій країн Європи і Східного Партнерства» Inco Net EaP (7 РП ЄС).
 • Посилення міжнародної кооперації по використанню наукових досліджень в інноваціях для безпечного та інклюзивного суспільства SECURE R2I (7 РП ЄС).
 • Підтримка інновацій в сфері агро-харчових досліджень в країнах Європейського партнерства SUAFRI-EPC (7 РП ЄС).
У 2011 Центр акредитований як Національного Контактного Пункту 7 РП ЄС за напрямом «Нанонауки, нанотехнології, нові матеріали і процеси».
 
У 2013 р при партнерстві Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та Фонду цивільних досліджень і розвитку CRDF Global (США) виконаний проект «Харківська інноваційна платформа» - комунікаційний ресурс взаємодії науки, бізнесу, споживачів і держави, спрямований на створення умов для комерціалізації наукових розробок, нових інноваційних продуктів і послуг, залучення інвестиційних ресурсів і підвищення кваліфікації фахівців, що працюють в сфері інновацій та трансферу технологій.
 
Цілі Харківської Інноваційної Платформи - виявлення довгострокових потреб бізнесу в результатах досліджень і розробок, сприяння розробці програм науково-технічного та інноваційного розвитку, орієнтація вітчизняної науки на створення конкурентоспроможної, заснованої на знаннях, економіки.
 
Центр є сертифікованим учасником Російської Мережі Трансферу Технологій (RTTN) та Національної Мережі Трансферу Технологій України (NTTN).
 
У Центрі видаються методичні матеріали з усіх навчальних курсів, як у вигляді брошур, так і в електронному форматі. Випущені книги: «Малий бізнес», «Як продати технологію», «Інноваційні структури та комерціалізація науки», «Технопарки України», «Від таємниці клітини - до таємниць світобудови», Збірник «Галілей», «Сучасні інноваційні структури».
 
Центром успішно здійснюється програма фінансової підтримки інноваційних підприємств - надання кредитних гарантій для виконання перспективних технологічних проектів, бізнес-плани яких розроблені за сприяння Центру: профінансовано понад 50 проектів на загальну суму 1 465 000 дол. США.
 
Одним із пріоритетних напрямків діяльності Центру є навчання і підвищення кваліфікації наукових працівників і підприємців в області трансферу технологій та інноваційного бізнесу. У Центрі пройшли навчання близько 3000 фахівців. Навчальна програма включає в себе модулі: «Інноваційний менеджмент», «Маркетинг технологій», «Інформаційні технології в бізнесі», «Трансфер технологій», «Фінансовий менеджмент», «Комерціалізація наукових досліджень», «Як розпочати власну справу», і т. д. Постійно працюють інтенсивні короткострокові семінари з актуальних питань підприємницької діяльності. Навчання проводиться як в очному, так і дистанційному режимі.
 
Центр планомірно займається розвитком і впровадженням в діяльність своїх клієнтів інформаційно-комунікаційних технологій. Завдяки Центру швидкісний доступ в Інтернет отримують більше 300 користувачів, об'єднаних в локальну клієнтську мережу, розробляє і розміщує в Інтернет Web-сайти підприємств-клієнтів.
 
З 2004 року Центр спільно з Національною академією наук України, Центр «Харківські Технології» здійснює проект «Наука та інновації - суспільству», спрямований на популяризацію в суспільстві досягнень вітчизняної науки і інновацій. Проект об'єднує 3 Інтернет-конкурсу:
 • науково-популярних статей (nauka-info.kt.kharkov.ua),
 • фотографій на теми науки та інновацій (focuscience.kt.kharkov.ua),
 • науково-фантастичних оповідань (galilei.kt.kharkov.ua).
Мета конкурсів - популяризація досягнень вітчизняної науки, привернення уваги громадськості до її проблем і перспектив подальшого розвитку, сприяння впровадженню наукових розробок та інновацій в бізнес. Участь в конкурсі можуть взяти всі бажаючі. Статті та оповідання приймаються українською, російською та англійською мовами. За результатами конкурсу видаються збірники кращих науково-популярних статей і науково-фантастичних оповідань.