Програми


Центр «Харківські технології» брав і бере участь у виконанні багатьох міжнародних програм і проектів за підтримки: Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Всесвітнього Банку, Українського науково-технологічного центру (УНТЦ), Національної академії наук України, Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global), Центрально-Європейської ініціативи (CEI), 6 і 7 Рамкових Програм Європейського Союзу з науково-технологічного розвитку та ін.

Зокрема, за сприяння Програми InfoDev Світового Банку виконані проекти:

  • «Створення інформаційно-комунікаційної підприємницької мережі для розвитку бізнес-інкубації в Харківському регіоні». В результаті виконання цього проекту створено «Віртуальний Бізнес-Інкубатор» (ВБІ), метою якого було надання бізнес-послуг в режимі реального часу: консультування учасників з питань бізнесу, користування обладнанням та електронною бібліотекою інкубатора, просування інноваційних і інвестиційних проектів, розробка та підтримка сайтів і електронних магазинів підприємств учасників на порталі інкубатора. На платформі ВБІ організовано дистанційне навчання за тематиками інноваційного бізнесу і комерціалізації технологій.
  • «Інформаційні та колабораційні інструменти для організації мережі співпраці інноваційних центрів і технологічних парків країн Східної Європи і Центральної Азії». В результаті виконання проекту створено та функціонує партнерська мережа ЕСАbit (www.ecabit.org), яка об’єднує понад 70 корпоративних учасників.

Крім того, центр має успішний досвід виконання спільних з міжнародними партнерами проектів 6 і 7 Рамкових Програм Європейського Союзу з питань науки та інновацій, таких, як:

  • «Мережа співпраці для підтримки участі підприємств в європейському інноваційному процесі» BOOST-IT (6 РП ЄС);
  • «Технології інформаційного суспільства – шлях до відкритих знань для країн Східної Європи і Центральної Азії» ISTOK-SOYUZ (7 РП ЄС);
  • «Зміцнення науково-дослідного співробітництва між Україною та ЄС в галузі матеріалознавства» SUCCESS (7 РП ЄС);
  • «Міжнародне співробітництво в галузі науки, технологій та інновацій країн Європи і Східного Партнерства» Inco Net EaP (7 РП ЄС);
  • «Впровадження наукових розробок в агропродовольчій області в інновації в країнах Східного партнерства» SUAFRI-EPC (7 РП ЄС);
  • «Посилення міжнародної кооперації з використання наукових досліджень в інноваціях для безпечного та інклюзивного суспільства» SECURE R2I (7 РП ЄС).

В партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Фондом цивільних досліджень та розвитку CRDF Global (США) виконаний проект зі створення комунікаційного ресурсу «Харківська інноваційна платформа», спрямований на поліпшення взаємодії науки, бізнесу, споживачів і держави, створення умов для комерціалізації наукових розробок, нових інноваційних продуктів і послуг, залучення інвестиційних ресурсів і підвищення кваліфікації фахівців, що працюють в сфері інновацій та трансферу технологій. Подробиці – www.khip.kt.kharkov.ua.