SECURE-R2I


Проект SECURE-R2I має на меті - зміцнити співпрацю з державами Східного Партнерства з метою подолання розриву між дослідженнями та інноваціями в рамках Соціального Завдання 7 програми Horizon 2020 «Безпечне суспільство». Дане завдання охоплює широкий спектр областей досліджень, включаючи ІКТ, Безпека, Нанонауки, Нанотехнології, Матеріали (NMP), а також Соціальні та Гуманітарні Науки (SSH). Ці галузі досліджень також формують основу важливих економічних секторів Країн Східного Партнерства з безліччю потенційних вигод для Євросоюзу. Однак для досягнення кращого ефекту потрібно європейська підтримка. Для вирішення даного питання проект SECURE-R2I сприятиме науково-дослідним і інноваційним організаціям Країн Європейського Партнерства за допомогою ряду заходів щодо трансферу знань і технологій за підтримки європейських фахівців. Заходи включають в себе:
  • Налагодження зв'язків між організаціями Країн Східного Партнерства, залученими в науково-дослідну та інноваційну діяльність в рамках Соціального Завдання 7, а саме, складання їх схеми і організації зустрічей за участю посередників з метою стимулювання співробітництва;
  • Аналіз можливостей трансферу технологій і вузьких місць в організаціях Країн Східного Партнерства, залучених в науково-дослідну та інноваційну діяльність в рамках Соціального Завдання 7, а саме, опитування цих організацій і проведення переговорів з представниками уряду, індустрії, а також керівними і посередницькими структурами;
  • Обмін кращими практиками в сфері трансферу знань і технологій за допомогою ряду спеціальних тренінгових курсів та інтенсивних літніх шкіл в Європі;
  • Співпраця з пілотним проектам "Від Досліджень до Інновацій" (R2I): кожен партнер консорціуму з Країн Східного Партнерства, що займається дослідженнями, об'єднається з іншим партнером по консорціуму, який допоможе йому в реалізації двостороннього пілотного проекту R2I;
  • Надання послуг з підтримки інновацій обраним науково-дослідним установам Країн Європейського Партнерства (а також європейським), що володіють високим потенціалом: заходи будуть полягати в коучингу і консультуванні з питань інновацій і трансферу технологій.
Більш детально на сайті проекту - http://secure-r2i.eu